Procesný audit

Procesný audit

Procesné audity sú dôležité pre každú organizáciu, ktorá sa zameriava na zlepšenie kvality svojich procesov. Pomáhajú identifikovať problémy a nedostatky, ktoré môžu viesť k zhoršeniu kvality výrobkov alebo služieb a k znižovaniu spokojnosti zákazníkov. Procesné audity tiež umožňujú organizáciám identifikovať príležitosti na zlepšenie procesov a zvýšenie efektivity.

Čo bude výstupom?


Výstupom auditu je dokument s analýzou a odporúčaniami do budúcna. V oblasti procesov môže audit zahŕňať tieto oblasti:

📈 Hodnotenie aktivít

📈 Identifikácia slabých miest

📈 Stanovenie cieľov

📈 Odporúčania na zlepšenie

 

Jeden e-mail a ste v obraze

Naši klienti