E-mail marketing

E-mail marketing

E-mail marketing zďaleka nie je mŕtvy. Výskum poukázal na to, že e-mailová marketingová kampaň má vyššiu mieru návratnosti investícií (ROI) ako ktorýkoľvek iný digitálny marketingový kanál.

Rýchlo a efektívne za vás oslovíme zákazníkov


Ak máte vlastnú databázu kontaktov, tak email marketing je jedným z najlacnejších, najefektívnejších a najrýchlejších marketingových nástrojov na zvýšenie predaja. V prípade, že kontakty nemáte, pomôžeme vám s ich zberom cez overené postupy.


1.

Personalizácia

Prispôsobíme váš e-mail marketing tak, aby vyhovoval konkrétnym jednotlivcom alebo skupinám.

2.

Segmentácia

Analýza cieľového publika nám pomôže porozumieť potrebám potenciálneho zákazníka.

3.

Automatizácia

Necháme software pracovať za vás. Naše algoritmy sú nastavené tak, aby dokázali sledovať správanie konkrétnych zákazníkov v konkrétnom čase. Toto správanie vyhodnotí a následne vykoná požadovanú akciu.

4.

Spustenie

Všetko spustíme za vás!

5.

Reporting a vyhodnotenie

Budeme neustále sledovať a vyhodnocovať výsledky. V prípade nedostatočného plnenia cieľov sa email marketing prehodnotí pre čo najlepšie napredovanie spoločnosti.

Jeden e-mail a ste v obraze

Naši klienti