Marketingové stratégie

Marketingové stratégie

Ak ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako zvýšiť povedomie o vašej značke, priviesť viac zákazníkov alebo jednoducho rozšíriť obzory vášho podnikania, pravdepodobne ste sa stretli s potrebou efektívnej marketingovej stratégie. Ale čo to vlastne marketingová stratégia je a prečo je tak dôležitá?

Čo je marketingová stratégia?


Marketingová stratégia je plán alebo smerovanie, ktorým sa chcete vydať, aby ste dosiahli konkrétne marketingové ciele. Obsahuje analýzu trhu, definovanie vašej cieľovej skupiny, vytýčenie konkurenčných výhod, definovanie tone of voice komunikácie, identifikáciu brandu a výber správnych marketingových kanálov. Stratégia vám pomôže pochopiť, kto sú vaši ideálni zákazníci a ako im ponúknuť presne to, čo hľadajú.

 

Čo je obsahom správnej stratégie?

  • Analýza konkurencie
  • Definovanie cieľovej skupiny
  • Definovanie persón
  • Brand manual
  • Konzistnentný tón komunikácie
  • Komunikačné piliere
  • Konkurenčné výhody
  • Osobnosť značky
  • Hodnoty značky
  • Časový plán aktivít a media plán

Jeden e-mail a ste v obraze

Naši klienti