Marketingové audity

Marketingové audity

Poskytujeme spoločnostiam komplexné audity využívania marketingových nástrojov a navrhujeme zlepšenia v tejto oblasti. Základom každého úspechu je dlhodbá stratégia. Ani v marketingu tomu nie je inak. Na to, aby sme dokázali nastaviť kvalitnú stratégiu potrebujeme spraviť audit marketingových procesov vašej spoločnosti. Budeme tak mať jasnú víziu o tom, čo nefunguje a kde je priestor na zlepšenie.

Čo bude výstupom?


Výstupom auditu je dokument s analýzou a odporúčaniami do budúcna. V oblasti marketingu môže audit zahŕňať tieto oblasti:

💡 Marketingové procesy

🏰 Marketingová stratégia

📊 SEO 

📈 PPC

📱 Sociálne siete

🔑 Analýza kľúčových slov

💼 Analýza portfólia služieb

🗂 Analýza konkurencie

🧮 Efektívne využívanie zdrojov

 

Ako to prebieha?

👇 Postup pri spracúvaní auditu 👇
1.

Stretnutie 🤝

Dohodneme si ososbné alebo online stretnutie, kde si definujeme požiadavky a oblasti vykonania auditu.

2.

Realizácia 👨‍💻

Naši špecialisti vykonajú profesionálny audit požadovaných oblastí a spracujú ho do prehľadného dokumentu.

3.

Odovzdanie 📊

Odovzdáme vám výstup s odporúčaniami. Na základe dokumentu sa rozhodnete, či chcete, aby sme vám so zapracovaním zmien pomohli.

4.

Zapracovanie odporúčaní 📈

V prípade, že sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, zapracujeme odporúčania od našich špecialistov.

Jeden e-mail a ste v obraze

Naši klienti